top of page

9 Energiecentra Algemeen

Persoonlijkheid 'kristal' - filtert informatie die wij bewust kunnen waarnemen (denken).

Wortel of Root

Stress/druk centrum dat continue druk 'paraat' heeft en aanmaakt om tot actie te komen zonder nadenken. Zie het als een soort snelkookpan onder druk, wachtend tot hij open mag om druk af te geven om tot actie over te gaan. 

Hoofd / Inspiratie Centrum 

Stress/druk centrum. 'Harde schijf' van ons 'systeem', waar alle inspiratie, de dingen die je leert - kortom mentale informatie - binnenkomt en opgeslagen wordt wachtend tot er iets mee gedaan kan worden door het inzichtcentrum. Huis van onze 'mindfuck' en aangesloten op de 'zwarte kolom' in de Profielkaart.  (Personality =bewust/onze hersenen herkennen het)

Inzicht Centrum - Mentaal

Energie om met informatie uit het Hoofd inzichten te verkrijgen en om te zetten in nieuwe ideeën, concepten, visualisaties.  

Hier 'huist' je 'design kristal' (een van de helften van onze onbewuste lichaamsintelligentie, die aangesloten staat op de 'rode' kolom in je Profielkaart - de ander is je Magnetic Monopole in je G Centre. (Design = onbewust)  

Manifesterende 'Doe' Energie

Knooppunt waar bijna alle centra op uitkomen om tot Manifestatie/Uiting te komen. Allerlei manieren. Intuitief, Emotioneel, Richtinggevend, Mentaal, Wilskrachtig, Genererend.     

Keel 

Ajna

Hoofd

G(ps)

Ego

Emo

Sacraal

Intuitief

Wortel

Design kristal - filtert informatie in omgeving. Werkt samen met G(ps). Vaak onbewust proces. Toegankelijk wanneer je je lichaamsintelligentie leert herkennen. 

Lichaams 'magneet'- trekt aan 'wat bij jou hoort', wanneer je op de frequentie komt die 'eigen' is. Lichaams intelligentie.

Motor Centrum / Energie met power erachter (brandstof)  

Richting - Liefde - Identiteit 

Richtinggevende energie op meerdere vlakken: jouw leven, wie ben ik?(identiteit), waar hoor ik? Maar ook de leiderschapsrichtingen. Huis van jouw natuurlijke sturingsmechanisme. Werkt samen met Design Kristal in Ajna. 

Wilskracht-Competitie-Materieel

Doorzettingsvermogen, wil om te presteren. Gericht op het voorzien van materieel in alle vormen. Centrum gericht op 'Ik' (kan het, doe het, wil het)

Emotionele Energie 

De krachtigste motor energie, alleen aanwezig in mensen. Bedoeld om het volledige spectrum van gevoelens en verlangens diep te kunnen ervaren en hiervan te leren en te groeien. Opereert in golfbeweging en heeft een mate van nervositeit/aanwezigheid in zich. Staat voor het limbisch brein. Bewustzijnscentrum.

Lichaamsbewuste energie

Tegenovergestelde van het Emotie Centrum. Koel, fijnbesnaard systeem, zonder volatiliteit in zich. Herinnering opererend vanuit overlevingsstrategien. 'Reptielen Brein'. Instinctief, ingericht om angst te ervaren en hierop te handelen.  Vecht/Vlucht inzicht. 

Nauw verbonden met het fysieke lichaam en haar gezondheid.

Bewustzijnscentrum

Bewustzijns centrum, plek waar realisatie/inzichten zich vormen. 

Levenskracht Energie 

Krachtcentrale/Powerstation met een Respons Mechanisme op het leven.  Alleen Generators (70%). Kracht om te zorgen, arbeid te leveren, dag in dag uit te genereren. Scheppen vanuit respons op: "Ja leuk, gaan we doen!" 

Energie stroomt vanuit druk.

Iets wordt dus altijd in gang gezet vanuit het hoofdcentrum (denken)  of de wortel (zonder nadenken).

Beide pressievormen werken naar de Keel toe om tot uiting te kunnen komen.

Druk

Druk

Weetje
bottom of page